S kým spolupracujeme

Dlouhodobě spolupracujeme se Státním zdravotnickým ústavem a Hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Jsme také dlouholetými členy Sdružení pracovníků DDD (Deratizace, Dezinfekce, Dezinsekce)