Dezinfekce školy a úřaduDezinfekce je čištění předmětů od patogenních mikroorganismů. Podle způsobu dělíme dezinfekci na chemickou (prostřednictvím účinných chemických látek, tzv. dezinfekčních prostředků) neby fyzikální (pomocí vysokých teplot nebo ultrafialového záření. Účinnou látkou je alkohol v koncentraci 70 % nebo aktivní kyslík. Jmenované látky jsou plně virucidní (viry likvidující) dezinfekční látkou. Alternativně lze použít i dezinfekce na bázi chlóru. Minimální aktivní účinnost látky je 60 minut v závislosti na prostředí.

Druhy dezinfekce podle účinných látek

Dezinfekci lze provést různými způsoby a pomocí různých látek. Volba dezinfekčního prostředku závisí na místě použití

Alkohol nebo aktivní kyslík

Zásah je prováděn individuálně na základě rozměrů budovy a dispozic. V ideálním případě tak, aby nebyl narušen provoz / pracovní doba. Termín zásahu je vždy nastaven tak, aby aktivní látka stačila vyprchat.

Chlor

Používá se například ve vlhkých místech s velkým provozem veřejnosti (bazénech), nemocnicích, veterinární dezinfekce, bělení apod. Dezinfikovaný povrch musí být v tomto případě chemicky odolný (vhodná je aplikace na glazovanou keramiku, sklo, dlaždice, apod.), protože chlor některé povrchy narušuje. Dezinfekci je nutné provádět s naprostým vyloučením dalších, protože chlor má dráždivé účinky na lidský organismus, zejména na dýchací ústrojí.

Polymerová báze

Nejnovější způsob dezinfekce je založený na bázi polymeru, kdy je na dezinfikovaný povrch nanesena vrstva polymerového dezinfekčního prostředku, který nezapáchá, nepoškozuje ošetřovaný materiál a je nehořlavý. Je přitom plně virucidní (viry likvidující) a jeho ochrana je dlouhodobější, než u jiných typů dezinfekce, hodí se proto pro dezinfekci například prostředků MHD, vlaků, škol, nemocnic a všude tam, kde je velká koncentrace lidí a je požadavek, aby dezinfekce vydržela co možná nejdéle s co možná nejmenšími projevy/dopady jako je například zápach.

Ozon

Ozon se používá v místech s vysokou koncentrací elektroniky, v místech, kde by mohlo dojít ke zkratu, narušení povrchu, apod. Ozon se vyznačuje tím, že se rozpadne zcela beze stopy – v okamžiku vyvětrání se ozon rozloží na kyslík a zmizí beze stopy. Ozonování má také své nevýhody, zejména relativně dlouhý čas aplikace.

Naše praxe

Máme letité zkušenosti ve všech způsobech dezinfekce. Provádíme zásahy na různých místech a prostorách – dezinfekce veřejných míst, budov, prostředků městské hromadné dopravy, úřadů, škol, fitness center, subjektů státní správy, kostelů, obchodních domů, veřejných bazénů, apod.

Bezpečnost práce zajišťujeme speciálními ochrannými prostředky (ochranné obleky, masky s respirátory a odborné technické vybavení) plně v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví).

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Napsali o nás

Podívejte se na článek, který s námi vytvořil deník Blesk.