Preventivní nebo ohniskové dezinfekce objektů, budov, zařízení, škol a jiných prostor v rámci celé České republiky, zejména v souvislosti s epidemií koronaviru covid-19. Nabízíme pohotovostní výjezdy do 24 hodin od objednání.

Pro dezinfekci používáme výhradně nejmodernější dezinfekční látky – biocidy typu 18, schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR a plně registrované v ČR. Na vyžádání předkládáme bezpečnostní listy k přípravkům včetně etikety.

Co k dezinfekci používáme

Používáme profesionální dezinfekční prostředky na bázi polymerů, které jsou plně virucidní (likvidují viry včetně koronaviru), dále bakterie, plísně a odstraňují zápachy (v koších, pračkách, atd.). Aplikace účinné látky chrání povrch dezinfikovaného předmětu po dobu až několika dní a polymerová technologie snižuje riziko jeho opětovné kontaminace. Používáme však i “tradiční” typy dezinfekčních prostředků.

Kontaktujte nás!
dezinfekce úřadu

Kde působíme a co dezinfikujeme

Dezinfekci prostor provádíme v rámci celé ČR. Provádíme nejčastěji dezinfekce budov, úřadů, škol, prostředků městské hromadné dopravy, domácností a dalších. Máme k dispozici tým 30 pracovníků. Máme odbornou způsobilost, schválenou Hygienickou stanicí pro Středočeský kraj – naši technici mají platné Osvědčení o způsobilosti speciální ochranné dezinfekce podle § 258/2000 Sb.

Kontaktujte nás!

Reference

Naše služby využívají jak domácnosti, tak především instituce – obecní úřady, základní, střední a vysoké školy, ústavy, firmy, kina, obchodní domy, prodejny, divadla a další.

Podívejte se na článek, který s námi vytvořil deník Blesk.

Kontaktujte nás!
dezinfekce školy, úřadu

Upozornění

Činnost speciální ochranné dezinfekce může vykonávat podle § 258 / 2000 Sb. výhradně firma či podnikatel s platným osvědčením o způsobilosti k výkonu, které vydávají hygienické stanice ČR.