Reference

Vybrané reference:

2020 – SVJ Za Obchody 846 Neratovice – Preventivní dezinfekce, zásah proti koronaviru
2020 – SVJ Evropská 614 Praha 6 – Ohnisková dezinfekce – ochrana proti koronaviru
2020 – Pošta Jablonecká Praha 9 – Preventivní dezinfekce, ochrana proti koronaviru
2020 – Pošta Generála Jarouška Praha  – Preventivní zásah, ochrana proti koronaviru
2020 – Firema Čovka Úvaly – Preventivní zásah, dezinfekce proti koronaviru, fogování
2020 – Kanceláře Opatovská 6 – Preventivní zásah proti koronaviru – plošná
dezinfekce fogování
2020 – SVJ Dr Beneše Neratovice – Preventivní zásah proti koronaviru,
fogování společných prostor. Obecná dezinfekce
2020 – Zámek Litomyšl – Preventivní dezinfekce kanceláře a prostor zámku –
zásah proti koronaviru
2020 – Kanceláře Prosek – Preventivní zásah proti koronaviru, fogování s
účinou látkou včetně nano technologice – polymerou.

2019 – Obec Loděnice – Husovo náměstí 4, Loděnice, 267 123,
Činnost: plošná dezinfekce půdních prostor a prostor po úhynu holubů, likvidace choroboplodných zárodků, dekontaminace odpadů

2019 – Servisní středisko pro správu veřejného majetku MČ Praha 8 – U Synagogy 236/2, 180 00, Praha 8
Činnost: dezinfekce společných prostor (dekontaminace choroboplodných zárodků)

2019 – Stavební odbor Arcibiskupství pražského, Křečhoř 49, 280 02, Kolín
Činnost: Dezinfekce kostela Drahobudice – sanace uhynulé zvěře

2019 – ZŠ Praha 7 – Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00, Praha 7 – Holešovice
Činnost: Dezinfekce půdních a společných prostor
Sanace, dezinfekce a dezinsekce půdního prostoru

2019 – Jazyková škola – Na Březince 21, 150 00, Praha 5
Činnost: sanace po havárii odpadu, likvidace biologického odpadu, ohnisková třífázová dezinfekce

2019 – Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4, 118 01, Praha 1 – Malá Strana
Činnost: speciální ochranné dezinfekce sklepních prostor a veřejně přístupných prostor

2019 – Správa železnic – státní organizace – Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Činnost: dezinfekce virů po holubech

2019 – SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) – Ve Smečkách 33, 110 01, Praha 1
Činnost: dezinfekce prostor po infekční nákaze

2019 – Domov sociálních služeb, Vlašská 25, 118 00, Praha 1 – Malá Strana
Činnost: prostorová dezinfekce – pokojů klientů

2019 – Domov pro seniory – Mirovická 19, 181 00, Praha 8 Kobylisy
Činnost: ochranná speciální dezinfekce prostor

2019 – Mateřská škola Holubice – Holubice 58, 252 65
Činnost: dezinfekce po výskytu chřipkové epidemie

Video z jednoho ze zásahů: